Karty internetowe

FAQ

Co to jest karta internetowa?

Karta internetowa to rodzaj elektronicznej portmonetki przeznaczonej do zakupów w Internecie, dla prostych i bezpiecznych transakcji w sklepach internetowych, Korzystając z karty wykorzystuje się wyłącznie pieniądze , którymi sam ją zasilisz. Ponad to, korzystanie z tego produktu nie wymaga podpisania umowy z Bankiem, ani wypełniania skomplikowanych wniosków.

W ofercie Banku znajdziesz kartę internetową bez fizycznej obecności plastiku.

Aby móc korzystać z karty internetowej wystarczy, że zakupisz kartę (karta internetowa bez plastiku) w serwisie, a otrzymasz dane wymagane do realizacji płatności w Internecie. Po zakupie wystarczy, że doładujesz Kartę kwotą nie przekraczającą jej limitu (tj. max.3000) i możesz rozpocząć zakupy on-line.

Aktywacja Karty internetowej plastikowej (dotyczy tylko Klientów firmowych)

Swoją Kartę internetową plastikową możesz aktywować po dokonaniu rejestracji w serwisie internetowym.

Uwaga:W procesie rejestracji numeru telefonu nie należy: podawać numeru począwszy od ''0'' - pole zapamiętuje i dopuszcza 9 cyfr nr telefonu. Nie będzie możliwości korzystania z karty w przypadku podania w procesie rejestracji nieprawidłowego nr telefonu (CVV2 nie dotrze na nr telefonu). Wymagane jest podanie nr telefonu zarejestrowanego w Polsce.

Podczas rejestracji karty internetowej plastikowej prosimy prawidłowo podawać 4 ostatnie cyfry numeru karty widocznego na AWERSIE karty, oraz 10 ostatnich cyfr numeru technicznego rachunku widocznych na REWERSIE karty.

W trakcie aktywacji Karty otrzymasz numer Karty oraz kod CVV2.
Numer Karty wpisz na awersie.

Kod CVV2 wpisz na rewersie.

Pamiętaj, że informacje o numerze Karty i kodzie CVV2 otrzymasz tylko raz!

Od tego momentu Twoja Karta jest aktywna

Zakup i aktywacja Karty internetowej bez plastiku

Kartę możesz zakupić po zarejestrowaniu się w Serwisie internetowym.

Kartę bez obecności karty plastikowej możesz zakupić po zarejestrowaniu się w serwisie internetowym. Zakup karty jest jednoznaczny z jej rejestracją w serwisie internetowym oraz z jej aktywacją.

W trakcie zakup i aktywacji otrzymasz wszystkie niezbędne dane, które będą potrzebne do przeprowadzenia transakcji w Internecie: numer karty, numer rachunku technicznego karty, datę ważności karty oraz kod CVV2.

Dane te zostaną przesłane elektronicznie w dokumencie PDF wygenerowanym przez system w momencie zakończenia rejestracji Karty. Kod CVV2 przesłany zostanie na podany podczas rejestracji numer telefonu.

Pamiętaj, że informacje o numerze Karty i kodzie CVV2 otrzymasz tylko raz!

Zasilenie Karty

Zasilenie Karty możliwe jest od momentu jej aktywacji. W Serwisie możesz dokonać zasilenia dowolnej karty, która została przez Ciebie zarejestrowana.
Zasilenie Karty polega na dokonaniu wpłaty / przelewu na rachunek techniczny Karty podany na jej rewersie.

Korzystanie z Karty

Zasiliłeś już swoją Kartę? Teraz możesz ruszyć na zakupy w sieci...

Aby dokonać transakcji wystarczy podać numer Karty, datę ważności i kod CVV2.

Transakcje będą realizowane do wysokości dostępnych środków na Karcie. Pamiętaj jednak, że maksymalna wartość dokonywanych przez Ciebie zakupów w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 10000 PLN.

Jeśli dokonasz zakupów w zagranicznych sklepach, w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8 %. Kwoty transakcji zagranicznych przeliczone zostaną przez organizację płatniczą na EUR, a następnie przez Bank na PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie karty dokonane będzie w PLN.

Z Karty możesz korzystać do końca okresu ważności Karty, podanego na jej awersie, do momentu wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na Karcie lub do momentu zastrzeżenia Karty.

Uwaga

Nie ma możliwości korzystania z karty w internetowych kasynach i zakładach buckmacherskich.

Do dokonania transakcji kartą wymagane jest podanie numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV2.

Informacje o transakcjach / dostępnych środkach

Historię dokonanych transakcji i stan dostępnych środków możesz sprawdzić w dwojaki sposób - po zalogowaniu się do serwisu internetowego lub wysyłając w określonej formie komunikat SMS na numer 2424*:

  • dla sprawdzenia salda oraz dostępnych środków komunikat SMS ma formę:
    RRRRRRRRRRKKKK S
  • dla historii 5 ostatnich transakcji komunikat SMS ma formę: RRRRRRRRRRKKKK H

gdzie:
RRRRRRRRRR - ostatnie 10 cyfr numeru rachunku technicznego Karty
KKKK - ostatnie 4 cyfry numeru Karty

* Koszt wysłania SMS zgodny z taryfą operatora.

Utrata Karty

W przypadku utraty Karty, zawierającej wszystkie dane wymagane do dokonania transakcji, natychmiast skontaktuj się z Centrum Bankowości Telefonicznej Banku Zachodniego WBK S.A. w celu zastrzeżenia Karty, pod numerem telefonu 1 9999 lub +48 61 856 53 26 (opłata za połączenie zgodnie z Taryfą Operatora). Od momentu zastrzeżenia Karty nie ma możliwości dalszego korzystania z Karty.

Wykup środków

Jeżeli na rachunku technicznym Twojej karty znajdują się środki, a nie chcesz z tej karty dłużej korzystać możesz je wypłacić poprzez zarejestrowanie w serwisie „Wykupu środków”. Zarejestrowanie wykupu jest równoznaczne z rezygnacją z karty. Jeżeli zarejestrowałeś wykup środków dla karty aktywnej nie będziesz się już mógł nią posługiwać. Wykupu środków możesz dokonać również w sytuacji utraty karty. Dzięki tej opcji środki pozostające na technicznym rachunku karty zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie w dyspozycji rachunek. Kwota wykupionych środków pomniejszona zostanie o prowizję określoną w Taryfie Opłat i Prowizji dla Twojej karty. Wykup środków zostanie zrealizowany najpóźniej 20 dni po dniu jego zarejestrowania.

Reklamacje transakcji internetowych

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że rachunek techniczny Twojej Karty zostanie obciążony:

  • za transakcje internetową, która nie doszła do skutku,
  • za zakupy, gdzie towar został przez Ciebie zwrócony (np. otrzymany towar był niezgodny z opisem lub dotarł uszkodzony)
  • za rezerwacje, która została przez Ciebie anulowana
  • za towary lub usługi, które nie zostały Tobie dostarczona
  • lub rachunek zostanie wielokrotnie obciążony za dokonane jednorazowo zakupy,

możesz złożyć reklamację w dowolnym Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. Do reklamacji każdego z powyższych zdarzeń wymagane będą odpowiednie dokumenty, potwierdzające fakt zaistnienia takiego zdarzenia, a więc na przykład fakt, że towar został przez Ciebie zwrócony lub transakcja została anulowana, dlatego pamiętaj o zachowaniu takich dokumentów.

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że do dokonania zakupów w sklepie internetowym wystarczą dane zawarte na Twojej Karcie. Udostępniając Kartę osobom trzecim, udostępniasz dane umożliwiające dokonanie transakcji.

Zamów teraz