Karty internetowe

FAQ

Co to jest karta internetowa?

Karta internetowa to rodzaj elektronicznej portmonetki przeznaczonej do zakupów w Internecie, dla prostych i bezpiecznych transakcji w sklepach internetowych, Korzystając z karty wykorzystuje się wyłącznie pieniądze , którymi sam ją zasilisz. Ponad to, korzystanie z tego produktu nie wymaga podpisania umowy z Bankiem, ani wypełniania skomplikowanych wniosków.

W ofercie Banku znajdziesz kartę internetową bez fizycznej obecności plastiku.

Aby móc korzystać z karty internetowej wystarczy, że zakupisz kartę (karta internetowa bez plastiku) w serwisie, a otrzymasz dane wymagane do realizacji płatności w Internecie. Po zakupie wystarczy, że doładujesz Kartę kwotą nie przekraczającą jej limitu (tj. max.3000) i możesz rozpocząć zakupy on-line.

Aktywacja Karty internetowej plastikowej (dotyczy tylko Klientów firmowych)

Swoją Kartę internetową plastikową możesz aktywować po dokonaniu rejestracji w serwisie internetowym.

Uwaga:W procesie rejestracji numeru telefonu nie należy: podawać numeru począwszy od ''0'' - pole zapamiętuje i dopuszcza 9 cyfr nr telefonu. Nie będzie możliwości korzystania z karty w przypadku podania w procesie rejestracji nieprawidłowego nr telefonu (CVV2 nie dotrze na nr telefonu). Wymagane jest podanie nr telefonu zarejestrowanego w Polsce.

Podczas rejestracji karty internetowej plastikowej prosimy prawidłowo podawać 4 ostatnie cyfry numeru karty widocznego na AWERSIE karty, oraz 10 ostatnich cyfr numeru technicznego rachunku widocznych na REWERSIE karty.

W trakcie aktywacji Karty otrzymasz numer Karty oraz kod CVV2.
Numer Karty wpisz na awersie.

Kod CVV2 wpisz na rewersie.

Pamiętaj, że informacje o numerze Karty i kodzie CVV2 otrzymasz tylko raz!

Od tego momentu Twoja Karta jest aktywna

Zakup i aktywacja Karty internetowej bez plastiku

Kartę możesz zakupić po zarejestrowaniu się w Serwisie internetowym.

Kartę bez obecności karty plastikowej możesz zakupić po zarejestrowaniu się w serwisie internetowym. Zakup karty jest jednoznaczny z jej rejestracją w serwisie internetowym oraz z jej aktywacją.

W trakcie zakup i aktywacji otrzymasz wszystkie niezbędne dane, które będą potrzebne do przeprowadzenia transakcji w Internecie: numer karty, numer rachunku technicznego karty, datę ważności karty oraz kod CVV2.

Dane te zostaną przesłane elektronicznie w dokumencie PDF wygenerowanym przez system w momencie zakończenia rejestracji Karty. Kod CVV2 przesłany zostanie na podany podczas rejestracji numer telefonu.

Pamiętaj, że informacje o numerze Karty i kodzie CVV2 otrzymasz tylko raz!

Zasilenie Karty

Zasilenie Karty możliwe jest od momentu jej aktywacji. W Serwisie możesz dokonać zasilenia dowolnej karty, która została przez Ciebie zarejestrowana.
Zasilenie Karty polega na dokonaniu wpłaty / przelewu na rachunek techniczny Karty podany na jej rewersie.

Korzystanie z Karty

Zasiliłeś już swoją Kartę? Teraz możesz ruszyć na zakupy w sieci...

Aby dokonać transakcji wystarczy podać numer Karty, datę ważności i kod CVV2.

Transakcje będą realizowane do wysokości dostępnych środków na Karcie. Pamiętaj jednak, że maksymalna wartość dokonywanych przez Ciebie zakupów w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 10000 PLN.

Jeśli dokonasz zakupów w zagranicznych sklepach, w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8 %. Kwoty transakcji zagranicznych przeliczone zostaną przez organizację płatniczą na EUR, a następnie przez Bank na PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie karty dokonane będzie w PLN.

Z Karty możesz korzystać do końca okresu ważności Karty, podanego na jej awersie, do momentu wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na Karcie lub do momentu zastrzeżenia Karty.

Uwaga

Nie ma możliwości korzystania z karty w internetowych kasynach i zakładach buckmacherskich.

Do dokonania transakcji kartą wymagane jest podanie numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV2.

Informacje o transakcjach / dostępnych środkach

Historię dokonanych transakcji i stan dostępnych środków możesz sprawdzić w dwojaki sposób - po zalogowaniu się do serwisu internetowego lub wysyłając w określonej formie komunikat SMS na numer 2424*:

  • dla sprawdzenia salda oraz dostępnych środków komunikat SMS ma formę:
    RRRRRRRRRRKKKK S
  • dla historii 5 ostatnich transakcji komunikat SMS ma formę: RRRRRRRRRRKKKK H

gdzie:
RRRRRRRRRR - ostatnie 10 cyfr numeru rachunku technicznego Karty
KKKK - ostatnie 4 cyfry numeru Karty

* Koszt wysłania SMS zgodny z taryfą operatora.

Opłaty

Wyszczególnione czynności
1. Wpłata gotówkowa na poczet nabycia lub zasilenia Karty Bez opłat
2. Opłata za nabycie karty internetowej bez obecności plastiku
*pobierana przy pierwszym zasileniu karty dla karty bez plastiku
4,99 zł*
3. Przelew z rachunku prowadzonego w BZ WBK na poczet nabycia lub zasilenia Karty wg stawek za przelew na rachunek z BZWBK
4. Dokonanie transakcji bezgotówkowej Bez opłat
5. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o dostępnych środkach oraz saldzie Bez opłat
6. Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o 5 ostatnich transakcjach Bez opłat
7. Zastrzeżenie Karty Bez opłat
8. Wykup pieniądza elektronicznego przechowywanego na Karcie 15 zł
9. Zwrot środków oczekujących na zasilenie Karty do chwili zgłoszenia jej utraty oraz środków znajdujących się na rachunku technicznym karty 15 zł
UWAGA: w przypadku transakcji zagranicznych w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8 %.

Utrata Karty

W przypadku utraty Karty, zawierającej wszystkie dane wymagane do dokonania transakcji, natychmiast skontaktuj się z Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej Banku Zachodniego WBK S.A. w celu zastrzeżenia Karty, pod numerem telefonu 1 9999 lub +48 61 856 53 26 (opłata za połączenie zgodnie z Taryfą Operatora). Od momentu zastrzeżenia Karty nie ma możliwości dalszego korzystania z Karty.

Wykup środków

Jeżeli na rachunku technicznym Twojej karty znajdują się środki, a nie chcesz z tej karty dłużej korzystać możesz je wypłacić poprzez zarejestrowanie w serwisie „Wykupu środków”. Zarejestrowanie wykupu jest równoznaczne z rezygnacją z karty. Jeżeli zarejestrowałeś wykup środków dla karty aktywnej nie będziesz się już mógł nią posługiwać. Wykupu środków możesz dokonać również w sytuacji utraty karty. Dzięki tej opcji środki pozostające na technicznym rachunku karty zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie w dyspozycji rachunek. Kwota wykupionych środków pomniejszona zostanie o prowizję określoną w Taryfie Opłat i Prowizji dla Twojej karty. Wykup środków zostanie zrealizowany najpóźniej 30 dni po dniu jego zarejestrowania.

Reklamacje transakcji internetowych

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że rachunek techniczny Twojej Karty zostanie obciążony:

  • za transakcje internetową, która nie doszła do skutku,
  • za zakupy, gdzie towar został przez Ciebie zwrócony (np. otrzymany towar był niezgodny z opisem lub dotarł uszkodzony)
  • za rezerwacje, która została przez Ciebie anulowana
  • za towary lub usługi, które nie zostały Tobie dostarczona
  • lub rachunek zostanie wielokrotnie obciążony za dokonane jednorazowo zakupy,

możesz złożyć reklamację w dowolnym Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. Do reklamacji każdego z powyższych zdarzeń wymagane będą odpowiednie dokumenty, potwierdzające fakt zaistnienia takiego zdarzenia, a więc na przykład fakt, że towar został przez Ciebie zwrócony lub transakcja została anulowana, dlatego pamiętaj o zachowaniu takich dokumentów.

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że do dokonania zakupów w sklepie internetowym wystarczą dane zawarte na Twojej Karcie. Udostępniając Kartę osobom trzecim, udostępniasz dane umożliwiające dokonanie transakcji.

Regulamin

Regulamin PDF

W przypadku dodatkowych pytań związanych z używaniem posiadanej karty, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji "Kontakt”.

Zamów teraz